Inbjudan till Active Biotechs virtuella kapitalmarknadsdag

Active Biotech AB (publ) (ticker: ACTI) inbjuder härmed analytiker, investerare och media till sin virtuella kapitalmarknadsdag den 24 november 2020. Dagens fokus kommer att vara på bolagets nya inriktning med betoning på de helägda projekten tasquinimod och laquinimod. Företagsledning och internationella experter kommer att presentera aktuell status och utvecklingsplaner för projekten. 

Direktsänd frågestund

Den virtuella kapitalmarknadsdagen består av presentationer från företagsledningen och internationella experter följt av en direktsänd frågestund. Presentationerna kommer att vara tillgängliga på Active Biotechs hemsida www.activebiotech.com den 24 november kl. 8:00.

Den direktsända frågestunden hålls den 24 november kl. 14:00-15:00. En inspelning av fråge-
stunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Active Biotechs hemsida.

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Tasquinimod och laquinimod i fokus

Kapitalmarknadsdagen kommer att fokusera på de helägda projekten, tasquinimod, för närvarande i en pågående fas 1b/2a-studie för behandling av multipelt myelom, och laquinimod, där planen är att starta en klinisk proof-of-principle-studie i uveit under nästa år.

Anmälan till den direktsända frågestunden

Deltagare till den direktsända frågestunden kan anmäla sig genom att kontakta Susanne Jönsson, susanne.jonsson@activebiotech.com. Vänligen bekräfta er anmälan senast den 20 november.

Mer information om frågestunden följer på Active Biotechs hemsida före evenemanget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, +46 46 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, +46 46 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsversamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas 1b/2-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas 1b/2a för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas 2a för behandling av patienter med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021. Besök www.activebiotech.com för mer information.