Helén Tuvesson, VD, och Erik Vahtola, Medicinsk chef, kommer att delta på Bio-Europe 2022, träffa oss 24-26 oktober, i Leipzig, Tyskland.

Länk till Bio-Europe: https://informaconnect.com/bioeurope/