Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018”

Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018”

Lund den 13 september, 2018 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att initiala data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom kommer att presenteras av Global Coordinating Principal Investigator, Dr Ralf Railmann vid den vetenskapliga konferensen ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018” som hålls i Wien 14-16 september. Resultaten kommer att presenteras muntligt vid en session den 16 september samt som en poster med titeln ”LEGATO-HD Study: A phase 2 study assessing the efficacy and safety of laquinimod as a treatment for Huntington disease”. Data som presenteras innefattar resultat på primärt och sekundärt studiemål samt säkerhetsprofil. Fullständig analys av studien pågår och ytterligare resultat kommer att presenteras framöver på vetenskapliga konferenser.

Läs postern här.

Läs hela pressmeddelandet här.