Årsredovisning 2017 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.

Lund den 23 april, 2018
Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 192044