Active Biotechs partner NeoTX kommer stå som värd för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

Lund 8 juli 2021 – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) lämnade idag  information om att samarbetspartner i naptumomab-projektet, NeoTX, kommer att vara värd för ett webbseminarium för key opinion leaders (KOL) om att övervinna resistens mot cancerbehandling med checkpoint-hämmare. Seminariet avhålls onsdagen den 14 juli klockan 10 amerikansk östkusttid (ET).

Webbseminariet kommer att innehålla en presentation av den kliniska experten Mario Sznol, MD, Yale Cancer Center, som kommer att diskutera ”New Frontiers for Checkpoint Inhibitors in Immuno-Oncology”. NeoTXs ledning kommer också att ge en uppdatering kring sin ledande läkemedelskandidat naptumomab estafenatox (naptumomab) från den tumörriktade superantigen (TTS)-plattformen, om att övervinna resistens. Naptumomab utvärderas i kombination med kemoterapi, checkpoint-hämmare och CAR T. Dr. Sznol och NeoTX ledning kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor efter de formella presentationerna.

Se även neotx.com/press-releases för NeoTXs kommunikation relaterad till evenemanget och för registrering till webbseminariet.

Active Biotech har sedan 2016 ett avtal med NeoTX Therapeutics Ltd. gällande global utveckling och kommersialisering av naptumomab för behandling av cancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021, kl. 08.30.

Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidare-utveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verknings-mekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas II för behandling av patienter med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund, Sweden
Tel: 046 19 20 00