Active Biotechs partner NeoTX inleder samarbete med AstraZeneca för att utvärdera ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien

Lund Sverige, 11 februari, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager att dess partner NeoTX ingår ett kliniskt samarbete med AstraZeneca Group Plc’s (NYSE: AZN) globala biologiska forsknings- och utvecklingsenhet, MedImmune, för att bistå fas 1b/2 studien som utvärderar ANYARA i kombination med AstraZenecas IMFINZI®. IMFINZI®(durvalumab) är en human monoklonal antikropp som blockerar immuncheckpoint-proteinet ”programmed death-ligand” (PD-L1). Enligt avtalet kommer NeoTX och AstraZeneca att samarbeta på icke-exklusiv basis för att utvärdera kombinationen av de två substanserna i solida tumörer. NeoTX sponsrar studien, medan AstraZeneca kommer att tillhandahålla durvalumab. Upp till 195 patienter planeras att delta i denna öppna multicenter-studie som planeras starta under 2019.

”Vi är mycket glada över NeoTXs framsteg i ANYARA-projektet. Samarbetet med AstraZeneca validerar projektet och är ett betydelsefullt steg mot start av den planerade kliniska studien” säger Helén Tuvesson, VD Active Biotech AB.

Se även https://www.neotx.com för NeoTXs presskommuniké avseende denna information.

Läs hela pressmeddelandet här.