Active Biotechs årsstämma hölls den 17 maj 2018

Läs mer information om årsstämman här.