Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Lund, 24 oktober 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 25 oktober 2022 under patentnummer 11 478 465 och ger skydd och marknadsexklusivitet inom detta användningsområde fram till 2040.

Patentet täcker medicinsk användning av des-etyl laquinimod för behandling av synhotande ögonsjukdomar såsom åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), neovaskularisering av hornhinnan, koroidal neovaskularisering, proliferativ diabetisk retinopati, prematuritetsretinopati och ischemisk retinopati. Active Biotech har redan ett utfärdat patent, med ett brett skydd för användning av laquinimod vid ögonsjukdomar förknippade med överdriven kärltillväxt, i Europa.

”Det nu beviljade amerikanska patentet är ett resultat av vårt idoga arbete med vår patentportfölj för laquinimod med syfte att optimera skyddet för dess användning vid allvarliga ögonsjukdomar med stort medicinskt behov”, säger Helen Tuvesson, VD.