Active Biotech slutför fastighetsöverlåtelse

Active Biotech AB (publ) har idag slutfört överlåtelsen av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund.

Som tidigare har meddelats ingick Active Biotech den 13 mars 2019 avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB.

Mot bakgrund av att Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, på önskemål av Estea förklarat sig beredd att medverka med upp till 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering var överlåtelsen villkorad av godkännande från Active Biotechs aktieägare. Sådant godkännande lämnades på extra bolagsstämma den 4 april 2019, varefter överlåtelsen slutfördes idag, den 5 april 2019.

Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Tillsammans med den nyemission om cirka 47 MSEK som genomfördes under 2018 förväntas likviden från försäljningen av fastigheten finansiera bolagets verksamhet enligt nuvarande verksamhetsplan. Försäljningen av fastigheten innebär ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet här.