Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Lund Sverige, 3 augusti, 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod vid behandling för återkommande eller refraktärt multipelt myelom. Studien, som är planerad att rekrytera upp till 54 patienter, kommer att fastställa maximalt tolererad dos av tasquinimod som enskilt läkemedel, och sedan vidare undersöka tasquinimod i en kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd), en oral standardbehandling av multipelt myelom. För både tasquinimod som monoterapi och kombinationen av tasquinimod och IRd kommer utvidgade kohort-studier att utföras för att undersöka anti-myelom aktivitet för respektive behandling.

Studiens primära mål är att fastställa optimal dos och behandlingsschema för tasquinimod som monoterapi och i kombination med IRd. Viktiga sekundära mål inkluderar preliminär anti-myelom aktivitet utvärderat med givna responskriterier från International Myeloma Working Group.

Studien genomförs i ett akademiskt partnerskap med Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania med Dr. Dan Vogl som huvudprövare. Detaljerad information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov NCT04405167).

”Vi är glada över att ha startat denna studie baserat på övertygande prekliniska data som visar att tasquinimod kan blockera tumörbärande signaler i benmärgens mikromiljö. Vi hoppas att tasquinimod visar effekt i patienter med återkommande eller refraktärt myelom, som är i behov av ytterligare behandlingsalternativ,” säger Dr. Dan Vogl, huvudprövare.

”Vi är mycket nöjda med att ha uppnått milstolpen att den första patienten har doserats i studien som genomförs i samarbete med Abramson Cancer Center, University of Philadelphia. Vi har startat denna studie, baserat på en omfattande preklinisk dokumentation som tagits fram i samarbete med Wistar Institute i Philadelphia och som visar en potentiell roll för tasquinimod både som monoterapi och i kombination med standardbehandling av multipelt myelom. Vi ser fram emot att följa utvecklingen i studien” säger Helén Tuvesson, VD, Active Biotech AB.

Lund 3 augusti, 2020

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Om tasquinimod

Tasquinimod är en oral immunmodulerande och anti-angiogen substans som påverkar tumörens förmåga att växa och metastasera. Tasquinimod utvecklas som en ny immunmodulerande behandling för multipelt myelom. Tasquinimod har tidigare studerats som ett anticancermedel hos patienter med solida cancertumörer, inklusive en randomiserad fas 3-studie på patienter med metastaserande prostatacancer. Tasquinimods tolerabilitet är väl studerad i dessa tidigare studier. Tasquinimod har visat en klar terapeutisk potential i prekliniska modeller av multipelt myelom, när det används som en monoterapi och i kombination med standardbehandling för multipelt myelom.

Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en obotlig blodcancer där onormala plasmaceller i benmärgen växer okontrollerat medan andra blodbildande celler som vita och röda blodkroppar och blodplättar undertrycks. Detta leder till anemi, infektioner, nedbrytning av benvävnad och gradvis nedsatt njurfunktion. Trots att nya behandlingar avsevärt har förbättrat överlevnaden hos flera myelompatienter, är sjukdomens biologiska heterogeniteten och uppkomsten av läkemedelsresistens en stor utmaning, och det medicinska behovet av innovativa behandlingsmetoder förblir stort. Under 2017 diagnostiserades 81000 nya fall av multipelt myelom på de åtta största läkemedelsmarknaderna. Den globala försäljningen av läkemedel mot multipelt myelom uppgick till 16 miljarder USD under 2017 och försäljningen förväntas öka 48% fram till 2026 (ref Global Data 2019).

 

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag med focus på cancer och autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Naptumomab, en immunterapi licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk fas 1b/2 utveckling för behandling av solida tumörer, NCT03983954. Tasquinimod, en oral immunmodulator, är i klinisk utveckling för behandling av multipelt myelom, NCT04405167. Laquinimod, en immunmodulator, utvärderas som en möjlig behandling av ögonsjukdomarna våt AMD och uveit samt den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund, Sweden
Tel: +46 (0)46 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 augusti, 2020, kl. 08.30 CET.