Active Biotech lämnar uppdaterad information om bolagets finansiella ställning

Som meddelades i samband med delårsrapporten för januari-september 2018 har Active Biotech hos den bank som finansierar bolagets fastighet i Lund begärt att den överenskomna fristen för att avyttra fastigheten (senast den 31 december 2018) skulle tas bort. Active Biotech har en fortsatt dialog med banken och, som förväntat, enats med banken om att processen för att avyttra fastigheten ska fortsätta även efter årsskiftet, i fortlöpande samråd med banken, och att låneavtalet ska löpa vidare på i övrigt oförändrade villkor.

Läs hela pressmeddelandet här.