Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 23 maj 2019, klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Läs hela pressmeddelandet här.