Active Biotech ingår tillverkningsavtal med Famar Health Care Services för ny formulering av Laquinimod

2021-02-04 15.00 (CET)

             

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att de har ingått ett tillverkningsavtal med Famar Health Care Services Madrid SAU (”Famar”), en europeisk leverantör av läkemedelsframställning och utvecklingstjänster. Famar kommer att leverera kliniskt studiematerial av den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod.

Den nya formuleringen är utvecklad av Active Biotech tillsammans med Leukocare AG, ett bioteknikföretag
baserat i München, Tyskland, specialiserat på utveckling av läkemedelsformuleringar. Formuleringen ska studeras för behandling av icke-infektiös icke-främre uveit, som är en sällsynt sjukdom och ett svårartat tillstånd som kan hota synen.

Avtalet med Famar inkluderar tillverkning av kliniskt studiematerial för dosering i kliniska fas I- och II-studier för behandling av ögonsjukdomar. Famar kommer att tillhandahålla processutveckling, uppskalning, leverans av material för prekliniska lokala toleransstudier och kliniskt studiematerial för användning i de kliniska studierna.

Projektet har påbörjats och Active Biotech siktar på att starta en klinisk säkerhetsstudie under H2 2021. Active Biotech planerar också under 2021 att inleda en proof-of-principle-studie med oral laquinimod i patienter med uveit.

“Vi är mycket glada över detta samarbete med Famar, vilket gör det möjligt för oss att starta den första kliniska säkerhetsstudien med denna nyutvecklade ögondroppsformulering av laquinimod senare i år”, säger Active Biotechs VD Helén Tuvesson.

“Vi ser fram emot detta nya samarbete med Active Biotech med stor spänning. Famars tjänster inom Development Service är en viktig faktor i bolagets strategi att vidareutveckla och utvidga sina vårdtjänster och kundportfölj”, säger Famars VD Ian Cooper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046-19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046-19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl. 15.00 CET.

Om Famar

Famar är en ledande europeisk tjänsteleverantör för utveckling och produktion av farmaceutiska och kosmetiska produkter (CDMO). Med 6 tillverkningsanläggningar och 2 FoU-centra för läkemedel och kosmetika i Grekland, Italien och Spanien producerar Famar årligen 1700 unika produktkoder för läkemedels- och kosmetikföretag. Famars strategi betonar kontinuerliga investeringar i kvalitet, teknisk expertis och utrustning, kontinuerlig berikning av sin tjänsteportfölj som säkerställer en stadig tillväxt av läkemedelsutveckling och produktionstjänster för mer än 120 kunder till mer än 80 marknader världen över. För mer information, besök www.famar-grup.com.

Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas II för behandling av patienter med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021. Besök www.activebiotech.com för mer information.


210204_Active Biotech ingår tillverkingsavtal med Famar