Extra bolagsstämma i Active Biotech

2019-04-04 18.00 (CEST)Regulatoriskt

PRESSMEDDELANDE

 

Lund Sverige 4 april, 2019 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Extra bolagsstämma i Active Biotech

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 4 april 2019.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB.

Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Tillträde beräknas ske den 5 april 2019.

Lund den 4 april, 2019
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Extra bolagsstämma i Active Biotech