Om uveit och åldersrelaterad makuladegeneration

Uveit är en inflammation i uvealkanalen (iris, ciliarkropp och åderhinna), men kan också leda till inflammation i närliggande vävnader, såsom näthinnan, den optiska nerven och glaskroppen. Vanliga symptom är allmänna synproblem, fläckar i synfältet, smärta i ögonen och röda ögon, ljuskänslighet, huvudvärk, små pupiller och förändrad färg på iris. Om uveit inte behandlas kan det leda till allvarliga problem med ögonen, såsom blindhet, starr, glaukom, skador på den optiska nerven och näthinneavlossning. Det finns ett stort behov av nya behandlingar för att undvika komplikationer av långvarig användning av kortikosteroider som idag utgör den vanligaste behandlingen vid icke-infektiös uveit.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) orsakas av skador på gula fläcken eller näthinnan, vilket leder till suddigt seende eller synnedsättning i mitten av synfältet och är den främsta orsaken till blindhet i västvärlden. Vid neovaskulär AMD (våt AMD) leder en onormal tillväxt av blodkärl i ögat till att synen kan gå förlorad. Blödningar, läckage och ärr från dessa blodkärl kan orsaka irreparabla skador och näthinneavlossning. Ungefär 10-20 procent av AMD i ett sent skede leder vidare till våt AMD, som står för 90 procent av fallen av akut blindhet till följd av åldersrelaterad makuladegeneration. Våt AMD behandlas idag med intravitreala injektioner i ögat av antikroppar riktade mot den vaskulära endotelväxtfaktorn (VEGF). Men även med dessa behandlingar finns det ett stort behov av nya effektiva behandlingar som kan administreras utan att använda injektionsbaserade metoder.