Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en ovanlig sjukdom som drabbar färre än fem av 10 000, men är ändå en av de vanligaste blodcancrarna i världen. Multipelt myelom är en obotlig typ av cancer där plasmacellerna i benmärgen växer okontrollerat, medan andra blodbildande celler som vita och röda blodkroppar och blodplättar undertrycks. Detta leder till bensmärtor, frakturer, anemi, infektioner och andra komplikationer. Normala plasmaceller producerar antikroppar och har en nyckelroll i immunsystemet. Nya behandlingar har förbättrat prognosen och livslängden för patienter med multipelt myelom. Trots detta är det medicinska behovet stort eftersom patienterna så småningom får återfall och blir resistenta mot befintliga läkemedel. På grund av problemen med resistens mot befintliga behandlingar välkomnar kliniker nya mediciner med nya verkningsmekanismer.

Multipelt myelom marknaden

Multipelt myelom marknaden växer starkt. Inom de åtta dominerande marknadsländerna (8MM: USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Japan och Kina), värderades multipelt myelom marknaden till 7,8 miljarder US-dollar 2013 och marknaden förväntas öka till 22,6 miljarder US-dollar år 2023 (GlobalData 2015). USA står för cirka hälften och länderna inom EU för cirka 40 % av den totala marknaden.