Sverige Aktiesparares Riksförbund: Ny plan för ögonstudie