Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av
utnyttjande av personaloptioner samt den riktade nyemissionen till
internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i
Sverige.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 68 582 691 aktier och
röster i Active Biotech.


Lund den 28 februari 2011
Active Biotech AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.comOm Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en
substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av
multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i
första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för
Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i
klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA,
båda i tablettform.
För ytterligare information besökwww.activebiotech.com


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 28 februari 2011, kl.10.30.Antal aktier och röster i Active Biotech:
http://hugin.info/1002/R/1492745/428546pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1492745]