Active Biotech presenterar på 33rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference

Lund den 12 januari 2015 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI)kommer att presentera företaget på konferensen 33rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference som hålls den 12-15 januari i San Francisco, USA. Presentationen kommer att ge en uppdatering kring Active Biotechs utvecklingsprogram.      

Presentationen innefattar de båda fas III-projekten med laquinimod, en unik, immunmodulerande substans för behandling av bland annat multipel skleros, utlicensierad till Teva Pharmaceutical, och tasquinimod som utvecklas tillsammans med Ipsen bland annat för behandling av prostatacancer. Även det prekliniska projektet ISI kommer att presenteras.

Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på www.activebiotech.com.

Presentationen sker den 15 januari kl. 19.00 svensk tid (10:00 am PST, lokal tid).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2015, kl.08.30.

Active Biotech presenterar på 33rd Annual J.P. Morgan Healthcare Confe


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1885695