Active Biotech presenterar data för paquinimod på EULAR 2014

Lund den 11 juni 2014, Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) kommer att presentera data rörande läkemedelskandidaten paquinimod (57-57) för behandling av systemisk skleros, på den vetenskapliga konferensen ”EULAR Annual European Congress of Rheumatology” som hålls i Paris den 11-14 juni, 2014.

Active Biotechs presentationer innefattar:
– (FRI0496) An open-label study to evaluate biomarkers and safety in systemic sclerosis (SSc) patients treated with paquinimod (ABR-215757). Hesselstrand R., Distler J.H., Riemekasten G., Törngren M., Nyhlén H. C., Stenström M., Andersson F., Eriksson H., Sparre B., Tuvesson H., Distler O. I denna studie behandlades nio patienter med 3 mg/dag paquinimod under åtta veckor.  Det primära målet med studien var att mäta förändringar i sjukdomsrelaterade biomarkörer. Paquinimod tolererades väl och effekter på biomarkörer relevanta för SSc observerades under behandling.

– (FRI0516) Paquinimod (ABR-215757), an immunomodulatory compound, reduces fibrosis in the tight-skin 1 (TSK-1) model for systemic sclerosis. Stenström M., Nyhlén H. C., Nilsson M., Eriksson H., Törngren M., Distler J.H., Distler O., Sparre B., Tuvesson H. Syftet med denna pre-kliniska studie var att undersöka effekterna av paquinimod i en experimentell sjukdomsmodell för systemisk skleros. Resultaten visar att paquinimod i denna sjukdomsmodell minskar utvecklingen av hudfibros.

För ytterligare information, se www.eular.org.

Om paquinimod
Paquinimod är en quinolinsubstans som utvecklas för behandling av systemisk skleros. Denna sällsynta sjukdom är en så kallad särläkemedelsindikation (”orphan drug indication”). Under 2011 och 2014 erhöll paquinimod så kallad ”orphan medicinal product-status” i Europa respektive USA för indikationen systemisk skleros.  Benämning av ”orphan medicinal products” – särläkemedel – är inrättat för att främja utvecklingen av läkemedel som kan göra väsentlig nytta för patienter som lider av ovanliga, livshotande, allvarligt funktionsnedsättande sjukdomar.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod (NERVENTRA®), en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Därutöver har kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus med laquinimod avslutats. Företaget har ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
Email: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2014, kl.08.30.

Active Biotech presenterar data för paquinimod på EULAR 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1791729