Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ)

2017-05-18 14.30 (CEST)Regulatoriskt

 

Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.

Lund den 18 maj 2017
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 192044

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Anyara, en immunonkologisk substans, har genomgått klinisk fas 1-2/3 i patienter med pankreas-, lung- eller njurcancer. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 18 maj 2017, kl.14.30.

Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ)