Bolagsstämma i Active Biotech AB den 18 april 2002

2002-04-19 10.26 (CEST)
Vid Active Biotech ABs ordinarie bolagsstämma omvaldes såsom styrelseledamöter Sven Andreasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, Mats Pettersson, Peter Sjöstrand och Hugo Thelin. Hugo Thelin kommer även fortsättningsvis att verka som styrelsens ordförande.

Håkan Åström invaldes som ny styrelseledamot. Han är Senior VP Corporate Strategy and Site Operations, Pharmacia Corporation, och har tidigare varit verksam i Active Biotechs styrelse (2000). Förutom Pharmacia är Håkan Åström styrelseledamot i Biovitrum och Medicon Valley Capital.

Svend Holst-Nielsen, som avböjt omval, avtackades av styrelseordföranden Hugo Thelin.

Verkställande direktörens, Sven Andreasson, anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) i sin helhet läsas på www.activebiotech.com.

Lund den 19 april 2002

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andreasson
Verkställande direktör

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).