Active Biotech och Avidex tecknar licensavtal

2002-04-04 14.23 (CEST)
Active Biotech och Avidex tecknade ett optionsavtal i augusti 2001, vilket gav Avidex rättigheten att teckna ett exklusivt licensavtal avseende Active Biotechs CD80-antagonister, för behandling av autoimmuna sjukdomar. Efter genomförd utvärdering av projektet har Avidex nu beslutat att gå vidare i utvecklingsarbetet.

Avtalet ger Avidex en exklusiv rättighet till att vidareutveckla CD80-antagonisterna, samt att utveckla och marknadsföra produkter där dessa substanser ingår. CD80-antagonister utgör en ny generation immunmodulerande substanser som kan användas vid behandling av framför allt autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Kliniska prövningar med antikroppar och rekombinanta fusionsprotein som hämmar samma specifika signalväg som CD80-antagonisterna har visat lovande resultat.

Active Biotech erhåller en initial ersättning vid undertecknandet av avtalet. Vid framgångsrik utveckling av CD80-antagonisterna, kommer Active Biotech att erhålla avtalade delmålsbetalningar upp till en nivå av 90 miljoner kronor (5,8 miljoner brittiska pund), samt royalties på framtida försäljning av produkter.

"Det här stämmer väl överens med vår partnerstrategi där vi går in i samarbeten vid en, för varje projekt, optimal tidpunkt. Vi är väldigt glada över att få följa den fortsatta utvecklingen av detta intressanta projekt", säger Tomas Leanderson, VP Research & Development Active Biotech.

"CD80-antagonisterna passar perfekt i Avidex ström av nya produkter mot autoimmuna sjukdomar. Vi kommer nu fokusera på att driva fram dessa spännande nya substanser mot klinisk prövning", kommenterar James Noble, VD för Avidex, avtalet.

Sven Andréasson, VD
Active Biotech AB

James Noble, VD
Avidex Limited


Bakgrund
T-celler, liksom antikroppar, spelar en viktig roll i människans immunsystem. De söker upp och avdödar sjukdomsdrabbade celler, samt känner igen andra främmande substanser i kroppen. Som vilka andra komplexa system som helst, fungerar inte kroppens T-cellssystem i alla lägen. Ibland kan t.ex. en T-cell aktiveras av en normal cell, vilket leder till en immunreaktion likt den som uppstår vid en sjukdom. Immunreaktionen kan då leda till en så kallad autoimmun sjukdom. Den ökade kunskapen kring T-cellsaktivering, speciellt via komplexa co-stimulatoriska signalvägar som CD28/CD80, har lett till utveckling av nya behandlingssätt för autoimmuna sjukdomar och transplantationer. Inhibition av denna högst potenta och välkaraktäriserade signalväg har visat sig kunna framkalla antigenspecifik tolerans och bromsa utvecklingen av autoimmuna sjukdomar.

Om Avidex
Avidex är ett bioteknikföretag som bildades genom en avknoppning från Oxfords universitet i juli 2000, inriktat på forskning och utveckling. Företaget har program för forskning och utveckling av produkter mot autoimmuna sjukdomar, avstötning av transplantat samt cancer, baserat på sin unika lösliga T-cellreceptor-teknologi;

* Avidex använder sina T-cellreceptorer som metod för att sortera fram nya kemiska substanser för behandling av autoimmuna sjukdomar, avstötning av transplantat samt cancer
* Avidex avser utveckla sin teknologi Monoclonal TCRsTM för protein-baserade målsökande cancerpreparat

Avidex är baserat i Milton Park, nära Oxford, England, och har 48 anställda. Företaget har idag anskaffat kapital om 11.7 miljoner brittiska pund, vilket inkluderar investorerna Advent Venture Partners, University of Oxford, Oxford Technology Venture Capital Trust plc samt Quester.
För mer information om Avidex, besök www.avidex.com.

Om Active Biotech
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj koncentrerad i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. De längst framskridna projekten (klinisk fas II) innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech är baserat i Lund och har 184 anställda. Lund är beläget mitt i "Medicon Valley" - en forskningsintensiv region i Sverige och Danmark, förenad av Öresundsbron.

För mer information om Active Biotech, besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724
220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
E-mail info@activebiotech.com

Avidex Limited
57c Milton Park
Abingdon
Oxon
OX14 4RX, UK
Tel: +44 (0)1235 438 600
E-mail:james.noble@avidex.com