Active Biotechs ansökan godkänd av engelska myndigheter för start av Fas II pankreascancer studie

2002-02-06 09.14 (CET)
Active Biotech startade i december 2001 en Fas II-studie för njurcancer med Principal Investigator professor Robert Hawkins vid Christie Hospital i Manchester, England. Professor Hawkins kommer att vara Principal Investigator även för pankreascancer-studien.

Behandling av patienter beräknas inledas under första kvartalet 2002. Studien omfattar 20 patienter och ska pågå i 12 månader.

TTS är en unik cancerbehandling, där en antikropp kopplad till ett toxin stimulerar kroppens eget immunförsvar att specifikt döda cancerceller lokalt i tumören. Anledningen till att företaget valt njur- och pankreascancer-indikationerna för behandling med TTS-metoden är att antikroppsdelen i produkten binder med hög effektivitet till dessa tumörtyper.

Pankreascancer är en snabbt framåtskridande, dödlig sjukdom med mycket dålig prognos. Den relativa 5 års-överlevnaden är mindre än 5 procent (National Cancer Institute SEER Cancer Statistics Review 1973-1998). För närvarande finns ingen behandling som direkt kan förlänga medellivslängden för pankreascancer-patienter, ofta är smärtlindrande behandling det enda tillgängliga alternativet.

Lund den 6 februari 2002

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andreasson
Verkställande direktör

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com