Active Biotech får patent i USA för cancerprodukt

2002-02-04 11.05 (CET)
Active Biotech samarbetar med Johns Hopkins University i Baltimore, USA, med målet att utveckla ett läkemedel mot prostatacancer. Samarbetet har varit framgångsrikt och val av läkemedelskandidat för kliniska prövningar förväntas ske inom kort.

I nästa steg sker en uppskalning av produktionen, följd av en fördjupad säkerhetsutvärdering. Detta sker inför starten av den kliniska utvärderingen, som beräknas kunna påbörjas under första halvåret 2003.

Projektet har som mål att utveckla en produkt med antitumöreffekt baserad på att substansen förhindrar blodtillförsel (angiogenes) till tumören och därmed stoppar försörjningen till tumören av näringsämnen och syre.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och svarar nästan för en tredjedel av all cancer. Sjukdomen drabbar framförallt män över 50 års ålder. Prostatacancer kan ha mycket varierande svårighetsgrad. Trots att prognosen är relativt god är prostatacancer den cancerform i Sverige som orsakar flest dödsfall bland män. Den relativa 10-årsöverlevnaden är cirka 50 procent.

Lund den 4 februari 2002

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj koncentrerad i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De längst framskridna projekten (klinisk fas II) innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper(SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer(TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com