Active Biotechs ansökan om klinisk prövning Fas II godkänd av brittiska myndigheter

2001-11-13 11.14 (CET)
Active Biotechs ansökan om Fas II klinisk prövning för TTS(Tumour Targeted Superantigens)-projektet har godkänts av brittiska myndigheter. Principal Investigator för studien blir professor Robert Hawkins, Christie Hospital i Manchester, England. Professor Hawkins har lång erfarenhet från immunterapi av cancer. Även dr Poulam Patel vid St James´s Hospital i Leeds förväntas delta i studien.

"Jag har länge fascinerats av metoden att kunna utnyttja kroppens eget immunförsvar för att behandla cancer. TTS som innovativ teknik, kombinerat med de intressanta egenskaperna hos 5T4-antikroppen, ger förhoppningar om en användbar terapi för behandling av njurcancer" säger professor Hawkins.

Behandling av patienter med njurcancer påbörjas i början av december. Totalt kommer upp till 45 patienter ingå i studien, som beräknas pågå i 12 månader.

"Detta är ett viktigt delmål för TTS-projektet efter att Fas I-studien så framgångsrikt genomförts under våren. Det kliniska utvecklingsprogrammet fortsätter nu enligt plan" säger Sven Andréasson, VD Active Biotech.

TTS är en unik cancerbehandling, där en antikropp kopplad till ett toxin stimulerar kroppens eget immunförsvar att specifikt döda cancerceller lokalt i tumören. Antikroppsdelen i TTS-produkten, kallad 5T4, har utvecklats av en forskargrupp på Christie Hospital under ledning av professor Peter Stern. TTS-produkten som används i studien lämpar sig väl för behandling av njurcancer, då denna cancerform har ett högt uttryck av 5T4-antigenet på ytan av tumörcellerna. Njurcancer är väl vaskulariserad, vilket ger TTS-produkten god tillgänglighet till tumörcellerna. Denna cancerform har sedan tidigare påvisats vara känslig för immunterapi.

Marknaden för njurcancer uppskattas för närvarande till 600 miljoner US dollar.

Lund den 13 november 2001

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com