Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2016

2016-04-28 08.30 (CEST)

Laquinimod
· Den kliniska fas 3-studien CONCERTO med 0,6 mg/dag för behandling av relapserande, remitterande multipel skleros (RRMS), med målet att uppnå marknadsgodkännande i USA och Europa, fortgår enligt plan. Resultat förväntas under första halvåret 2017
· Den kliniska fas 2-prövningen ARPEGGIO för behandling av primär progressiv multipel skleros (PPMS) fortgår enligt plan
· Den kliniska fas 2-prövningen LEGATO-HD för behandling av Huntingtons sjukdom fortgår enligt plan
· Förlängningsstudier med 0,6 mg laquinimod i patienter som deltog i fas 3 studierna ALLEGRO och BRAVO fortgår enligt plan
· Som tidigare kommunicerats har den högsta dosgruppen i de kliniska prövningarna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD avbrutits på grund av kardiovaskulära biverkningar

Tasquinimod     
· I mars 2016 meddelades att bolaget planerar utveckling av tasquinimod för behandling av multipelt myelom och avser att söka en samarbetspartner för projektet
· Utökad analys av de sekundära målen i studien 10TASQ10 presenterades på konferensen ASCO GU i januari 2016. Resultaten visade att tasquinimod hade positiva effekter på såväl radiologiska som PSA-baserade målparametrar. Dock förlängdes som tidigare kommunicerats ej totalöverlevnaden, vilket medförde att all vidare utveckling inom prostatacancer avbröts

ANYARA, Paquinimod (57-57) samt SILC (ISI)
· Utlicensieringsaktiviteter pågår

Ekonomisk översikt

MSEK   Q1   Helår  
  2016 2015   2015  
           
Nettoomsättning   3,9   2,9     16,3  
           
Rörelseresultat  -16,1  -57,4   -177,9  
           
Resultat efter skatt  -16,8  -58,0   -193,5  
           
Resultat per aktie (SEK) -0,19  -0,64     -2,15  

Likvida medel (vid periodens slut)
 
 76,5

270,5
 
 103,6
 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05
                                                                 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2016