Active Biotech tecknar nytt samarbetsavtal

2001-08-06 15.17 (CEST)
Active Biotech har tecknat ett optionsavtal med Avidex Ltd., Oxon, England. Avtalet innebär att Avidex ska utvärdera en serie CD80-hämmare (substanser som påverkar kroppens immunförsvar), framtagna av Active Biotech i Lund. Avtalet ger Avidex möjlighet till exklusiva licensrättigheter för vidareutveckling av produkterna. Om optionen utnyttjas erhåller Active Biotech de i avtalet överenskomna delmåls-ersättningarna samt royaltyer på framtida försäljning.

"Detta avtal ligger i linje med vår partnerstrategi, som innebär att vi sluter samarbets-avtal vid den mest lämpliga tidpunkten för varje projekt. Vi är mycket glada över att få delta i den fortsatta utvecklingen av detta intressanta projekt." säger Tomas Leanderson VP Research & Development Active Biotech.


Lund den 6 augusti 2001

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Avidex Ltd. är ett avknoppningsföretag från the Institute of Molecular Medicine på University of Oxford, England. Det är i huvudsak T-cellsreceptorer som utgör basen för Avidex teknologi. Avidex har nyligen etablerat kontor och laboratorium vid Milton Park, nära Oxford och har ca 40 anställda. För mer information se www.avidex.com

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper(SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer.


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com