Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2015

2015-04-23 08.30 (CEST)

Laquinimod

  • Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016
  • Teva håller en rad presentationer av laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april

Tasquinimod      

  • Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken för radiologisk cancerprogression eller dödsfall (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 - 0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu inte behandlats med kemoterapi, men förlängde inte totalöverlevnaden (OS, HR=1.09,  CI 95%: 0.94 - 1.28)
  • Vidare utveckling av tasquinimod för behandling av prostatacancer stoppas. Konsekvensen av detta är att samarbetsavtalet med Ipsen kommer att avslutas.

ISI           

  • Projektet fokuserar för närvarande på att bygga upp en patentportfölj

Ekonomisk översikt

MSEK   Q1   Helår
  2015 2014   2014
         
Nettoomsättning 2.9 2.1   10.4
         
Rörelseresultat  -57.4 -59.2   -228.5
         
Resultat efter skatt  -58.0 -60.2   -231.5
         
Resultat per aktie (SEK) -0.64 -0.80   -3.02

Likvida medel (vid periodens slut)

270.5

298.5
 
328.5

 För ytterligare information, vänligen kontakta:        

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44
  Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 
Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2015