Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2014

2014-11-05 08.30 (CET)

Laquinimod
· Teva har presenterat nya kliniska säkerhetsdata från RRMS-patienter som behandlats med laquinimod under två år eller längre på konferensen ACTRIMS-ECTRIMS
· Teva startar kliniska studier med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom
· Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas H1 2016

Tasquinimod     
· Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt ursprunglig plan och resultat förväntas H1 2015

ANYARA
· Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår
                    
Paquinimod (57-57)  
· Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår

ISI
· CD-val förväntas 2015

Nyemission
· Företrädesemission om cirka 225 miljoner att godkännas av extra bolagsstämma den 1 december 2014

Ekonomisk översikt

MSEK Q3   januari - sept.   Helår  
  2014 2013   2014 2013   2013  
                 
Nettoomsättning 2.6 107.0   7.5 111.9   116.0  
                 
Rörelseresultat  -55.7 27.9   -172.8 -128.6   -209.0  
                 
Resultat efter skatt  -56.6 29.2   -174.5 -130.0   -212.1  
                 
Resultat per aktie (SEK) -0.76 0.39   -2.33 -1.77   -2.87  
(före och efter utspädning)                

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
 Tfn 046-19 20 95
 
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


 

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2014