Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2014

2014-08-07 08.30 (CEST)

Laquinimod

  • Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 23 maj fortsatt avslag för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP)
  • CHMP bekräftade att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa
  • Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas år 2016

Tasquinimod      

  • Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan

ANYARA

  • Utvecklingsplan för vidare klinisk utveckling framtagen i samarbete med regulatoriska myndigheter
  • Alla projektaktiviteter kommer tillsvidare vara vilande

                     
Paquinimod (57-57)   

  • I juni 2014 presenterades data rörande läkemedelskandidaten paquinimod för behandling av systemisk skleros, på den vetenskapliga konferensen "EULAR Annual European Congress of Rheumatology"

ISI

  • Utvidgning av patentportföljen
  • CD-val förväntas 2015

Ekonomisk översikt

MSEK 2Q januari - juni Helår
2014 2013 2014 2013 2013
                 
Nettoomsättning 2,7 2,5   4,9 5,0   116,0  
                 
Rörelseresultat -57,9 -79,5   -117,2 -156,5   -209,0  
                 
Resultat efter skatt -57,7 -81,2   -117,9 -159,2   -212,1  
                 
Resultat per aktie (SEK) -0,77 -1,08   -1,57 -2,18   -2,87  

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson, VD

 Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2014