Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2014

2014-04-24 08.30 (CEST)

Laquinimod

 • Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 24:e januari en negativ rekommendation för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP).

 • Teva har begärt en förnyad prövning av CHMPs bedömning.
   
 • Teva beslutade i februari 2014 att inte gå vidare med randomisering till den planerade studien Libretto för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), då nuvarande studiedesign inte längre är i enlighet med den regulatoriska strategin.
 • Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas år 2016.

Tasquinimod      

 • I februari 2014 inledde Ipsen en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad fas III-studie av tasquinimod i CRPC-patienter, som inte behandlats med kemoterapi, i Asien.
   
 • Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan; primär analys vad gäller tid till sjukdomsförsämring (PFS) och överlevnad (OS) förväntas under 2014.

Paquinimod (57-57)   

 •  I januari 2014 erhöll paquinimod, för behandling av systemisk skleros, särläkemedelsstatus i USA av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Särläkemedelsstatus i USA ger fördelar såsom sju års marknadsexklusivitet vid ett godkännande.

Ekonomisk översikt

 • Nettoomsättning 2,1 (2,4) MSEK
 • Rörelseresultat -59,2 (-77,0) MSEK
 • Resultat efter skatt -60,2 (-78,0) MSEK
 • Resultat per aktie -0,80 (-1,10) SEK

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD

Tfn 046-19 20 95


Hans Kolam, CFO

Tfn 046-19 20 44Active Biotech AB

(org.nr 556223-9227)

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00


Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2014