Ändring i det kliniska utvecklingsprogrammet för laquinimod

2014-02-19 14.00 (CET)

Lund den 19 februari, 2014 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att samarbetspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) har beslutat att inte gå vidare med randomisering till den planerade studien Libretto för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), då nuvarande studiedesign inte längre är i enlighet med den regulatoriska strategin. Beslutet har ingen inverkan på pågående studier såsom CONCERTO, vilken fortskrider enligt plan, eller på Teva Pharmaceuticals planer att inleda kliniska studier i primär progressiv multipel skleros (PPMS).

Om laquinimod (Nerventra®)

Laquinimod (Nerventra®) är en CNS-aktiv, immunmodulerande substans med unik verkningsmekanism, primärt utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande MS (RRMS). Det globala kliniska utvecklingsprogrammet som utvärderade laquinimod i tablettform omfattar två registreringsgrundande fas III-studier, ALLEGRO och BRAVO. En tredje fas III-studie med laquinimod, CONCERTO, utvärderar två doser av läkemedelskandidaten (0.6 mg och 1.2 mg) i cirka 1800 patienter upp till 24 månader. Det primära målet med studien kommer att vara tid till bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale). Utöver de pågående kliniska studierna i MS, har laquinimod avslutat kliniska fas II-studier för behandling av Crohns sjukdom och Lupus.  

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod (Nerventra®), en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Därutöver har kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus med laquinimod avslutats. Företaget har ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2014, kl. 14.00.

Ändring i det kliniska utvecklingsprogrammet för laquinimod