Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2013

2013-08-07 08.30 (CEST)

Händelser under januari - juni, 2013:

Laquinimod
· positiva resultat från fas IIa-studie av laquinimod i aktiv lupus nefrit
· Teva planerar fortsatt klinisk utveckling av laquinimod för behandling av lupus nefrit
· data presenterade på AAN visar en långsammare utveckling av funktionsnedsättningen för multipel skleros-patienter som påbörjat laquinimod-behandling tidigt jämfört med patienter med en fördröjd behandlingsstart
                 
Tasquinimod     
· analysplanen för fas III-studien uppdaterad; primär PFS-analys förväntas samtidigt med den första interimsanalysen för överlevnad 2014
· fas II uppföljningsstudie och mätning enligt Bone Scan Index (BSI) visar att tasquinimod hämmar skelettmetastaser; resultat presenterade på ASCO
                     
ANYARA    
· förlängd överlevnad i en subgrupp av njurcancerpatienter i fas II/III-studien; resultat presenterade på ASCO

57-57 (paquinimod)            
· klinisk studie i systemisk skleros avslutad, utvärdering pågår

ISI                
· patentansökningar inlämnade

               jan - juni jan - dec
 (MSEK)       2013       2012    2012
  •      Nettoomsättning
          5,0          96,6   227,9
  •      Rörelseresultat
      -156,5       -120,6  -163,2
  •      Resultat efter skatt
      -159,2       -123,5  -175,0
  •      Resultat per aktie (SEK)
        -2,18         -1,79    -2,54
  •      Likvida medel (MSEK)
       389,1        383,7   216,7


  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95    
 
  Hans Kolam, CFO     
  Tfn 046-19 20 44     

  Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
  Box 724, 220 07 Lund
  Tfn 046-19 20 00 
  Fax 046-19 11 00
  Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com   

Active Biotech AB Delårsrapport jan-juni 2013