Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2012

2013-02-14 08.30 (CET)

Händelser under helåret 2012
Laquinimod

 • fas III-data presenterade på AAN (64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology)
 • registreringsansökan inlämnad i EU, 5 MUSD i delmålsersättning från Teva
 • Teva initierar fas III-studie i multipel skleros (CONCERTO-studien)
 • positiva fas II-data för Crohns sjukdom presenterade på konferensen UEGW 
 • Teva utvidgar det kliniska prövningsprogrammet med nya indikationer  

                  
TASQ      

 • 10 MEUR i delmålsersättning från Ipsen vid uppnått rekryteringsmål (600 patienter) i fas III-studien
 • överlevnadsdata från fas II-studien presenterade
 • biomarkörsdata presenterade på konferensen ESMO
 • Ipsen inledde två nya fas II-studier; underhållsterapi vid prostatacancer samt studie i ytterligare cancerformer
 • fas III-studien fullrekryterad (1245 patienter); 10 MEUR i delmålsersättning från Ipsen
                         

ANYARA     

 • fas II/III-studie i njurcancer slutförd
 •  resultat presenterade under Q1 2013:
   - studien uppnådde ej primärt kliniskt mål
   - fördubblad progressionsfri- och totalöverlevnad i 25 % av patienterna
   -
  planering av den fortsatta kliniska utvecklingen pågår

57-57             

 • klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi avslutad

ISI                 

 • fokus på inlämnande av patent H1 2013
 • projektet fortskrider enligt plan
okt - dec jan - dec
 (MSEK) 2012 2011 2012 2011
 •      Nettoomsättning
91,5 3,3 227,9 234,6
 •      Rörelseresultat
5,5 -94,7 -163,2 -100,9
 •      Resultat efter skatt
0,1 -93,2 -175,0 -94,5
 •      Resultat per aktie (SEK)
0,0 -1,35 -2,54 -1,38

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95                                   
Hans Kolam, CFO  Tfn 046-19 20 44                                             
                                                                                                                                                   

Active Biotech AB(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00           
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com                                

Active Biotech AB Bokslutsrapport jan-dec 2012