Active Biotech presenterar på JP Morgan 31st Annual Healthcare Conference

2013-01-03 10.00 (CET)

Lund den 3 januari 2013 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) kommer att presentera företaget på konferensen JP Morgan 31st Annual Healthcare Conference som hålls den 6-10 januari i San Francisco, USA. Presentationen kommer att ge en uppdatering kring Active Biotechs utvecklingsprogram.     

Presentationen innefattar MS-projektet laquinimod, en ny, immunmodulerande substans för behandling av multipel skleros, utlicensierad till Teva Pharmaceutical Industries Ltd, prostatacancer-projektet TASQ i fas III som utvecklas tillsammans med Ipsen samt ANYARA, Active Biotechs nya metod för tumörbehandling som är i en fas III-studie för njurcancer.  Även projektet 57-57 och det prekliniska projektet ISI kommer att presenteras.

Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på www.activebiotech.com.

Presentationen sker den 10 januari kl. 17.00 svensk tid (8:00 am PST, lokal tid).

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari 2013, kl.10.00.


Kontakt:
Active Biotech AB
Hans Kolam, CFO
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech presenterar på JP Morgan 31st Annual Healthcare C