Teva håller investerarmöte den 11 december

2012-12-11 08.30 (CET)

Lund, Sverige, den 11 december, 2012 - Active Biotechs (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) samarbetspartner Teva Pharmaceutical Industries Ltd. kommer idag, tisdagen den 11 december 2012, kl.18.00 (12 p.m. ET), att hålla ett investerarmöte. Teva har licens för att utveckla och kommersialisera Active Biotechs molekyl laquinimod, vilken kan komma att diskuteras på mötet.

För ytterligare information, se www.tevapharm.com.

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2012, kl.8.30.

Teva håller investerarmöte den 11 december