Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2012

2012-11-09 08.30 (CET)

· Laquinimod  - Teva inleder ny fas III-studie vid årsskiftet
                     - delmålsbetalning om 5 MUSD erhållen efter inlämnad registreringsansökan i Europa
                     - Fas II-data för Crohns sjukdom presenterade på konferensen UEGW 
                    
· TASQ           - biomarkörsdata presenterade på konferensen ESMO 
                      - Ipsen inleder två nya kliniska fas II-studier; underhållsterapi vid prostatacancer samt studie i ytterligare cancerformer
 
· ANYARA      - resultat från fas III-studien presenteras Q1 2013

· 57-57            - klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår

· ISI                - projektet fortskrider enligt plan

· Nettoomsättning:  136,4 (231,3) MSEK

· Rörelseresultat: -168,7 (-6,2) MSEK

· Resultat efter skatt: -175,1 (-1,3) MSEK

· Resultat per aktie för perioden: - 2,54 (-0,02) SEK
  


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO    
Tfn 046-19 20 44     

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com   

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2012