Active Biotechs samarbetspartner Ipsen inleder en "proof of concept"-studie med tasquinimod i ytterligare cancerindikationer

2012-10-19 07.15 (CEST)

Lund den 19 oktober, 2012 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att samarbetspartnern Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY, läs pressmeddelandet här) kommer att inleda en ny fas II-, så kallad "proof of concept", studie med tasquinimod i fyra olika tumörformer.

Studien kommer att utvärdera säkerheten och effekten av tasquinimod i avancerad eller metastaserad lever-, äggstocks-, njur- eller magsäckscancer hos patienter som erhållit standardbehandling men ändå försämrats i sin sjukdom.

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Active Biotech:
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com
           
Active Biotech (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19  oktober 2012, kl. 7.00.

Active Biotechs samarbetspartner Ipsen inleder en “proof of concept”-s