Active Biotech inbjuder till Kapitalmarknadsdag

2012-05-29 13.00 (CEST)

Active Biotech inbjuder analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 14 juni, 2012

Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, kl.14.00-16.00.
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.
Anmälan: Namn och kontaktuppgifter till kapitalmarknadsdag@activebiotech.com eller
046-19 20 00 senast den 10 juni, 2012.
Deltagare från Active Biotech:
Tomas Leanderson, VD
Göran Forsberg, Chef  Affärsutveckling
Program: Genomgång av Active Biotechs projektportfölj
Kapitalmarknadsdagen kommer även att kunna följas via Active Biotechs hemsida www.activebiotech.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex® för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2012, kl. 13.00.

Active Biotech inbjuder till Kapitalmarknadsdag