Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2012

2012-04-26 08.30 (CEST)
 • Laquinimod - registreringsansökan planeras inlämnas i EU andra halvåret 2012
                    - fas III-data presenterade på "64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology" (AAN)          
 • TASQ        - en prövarledd klinisk fas I-studie pågår
                   - rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan
 • ANYARA    - fas III-studien fortskrider enligt plan
 • 57-57         - en klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår
 • ISI             - projektet fortskrider enligt plan
 • Nettoomsättning  2,6 (2,7) MSEK
 • Rörelseresultat  -100,7 (-70,9) MSEK
 • Resultat efter skatt -99,0 (-69,3 ) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,44 (-1,02) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO     
Tfn 046-19 20 44     


Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2012