Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2011

2012-02-16 08.30 (CET)


· Laquinimod  - en klinisk studie planeras innan registreringsansökan         
                       inlämnas i USA
                    
· TASQ          - en prövarledd klinisk fas I-studie har inletts
                     - rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan
 
· ANYARA     - fas III-studien fortskrider enligt plan

· 57-57           - klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi har inletts

· ISI               - projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex®     - en fas I klinisk formuleringsstudie inledd

· Fokusering av verksamheten; 25 medarbetare varslas om uppsägning

· Nettoomsättning 234,6 (11,4) MSEK

· Rörelseresultat -100,9 (-229,0) MSEK

· Resultat efter skatt -94,5 (-221,1) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,38 (-3,38) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO     
Tfn 046-19 20 44     

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com   

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2011