Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2011

2011-11-03 08.30 (CET)

Active Biotech AB Delårsrapport
januari - september 2011
 

 • Laquinimod - fas III-studien BRAVO avslutad.  Teva planerar en ytterligare klinisk studie med laquinimod innan registreringsansökan inlämnas i USA
   

 • TASQ - rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår
   

 • TASQ - fas II-studien publicerad i Journal of Clinical Oncology 

 • ANYARA - fas III-studien fortskrider enligt plan
   

 • 57-57 - klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi förbereds
   

 • ISI - projektet fortskrider enligt plan
   

 • RhuDex®  - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår 

 • Nettoomsättning 231,3 (8,5) MSEK 

 • Rörelseresultat -6,2 (-149,7) MSEK  

 • Resultat efter skatt -1,3 (-156,8) MSEK 

 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,02 (-2,40) SEK 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95      

Hans Kolam          
CFO                                       
Tfn 046-19 20 44          

Active Biotech AB  (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00  
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com                

Active Biotech AB Delårsrapport jan – sep 2011