Information angående Active Biotechs läkemedelskandidat laquinimod

2011-11-02 15.18 (CET)

Lund den 2 november, 2011 - Under sin telefonkonferens, kopplad till sin kvartalsrapport för tredje kvartalet idag, nämnde Tevas VD Shlomo Yanai att "I förra veckan hade Teva ett möte med FDA för att diskutera registreringsansökan för laquinimod. Efter detta möte har vi kommit fram till att det vore prematurt att lämna in registreringsansökan i nuläget. FDA har erbjudit sin hjälp för att tillsammans med oss hitta den bästa designen för en ytterligare studie".

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare kontakt, vänligen kontakta
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tel: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2011, kl.14:30.

Information angående Active Biotechs läkemedelskandidat laquinimod