Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

2021-08-05 08.30 (CEST)Regulatoriskt

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

  • Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med  naptumomab

HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2

  • Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projekt
  • Active Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med fokus på att övervinna resistens mot checkpointhämmare, där kombinationen med naptumomab fördes fram som ett möjligt tillvägagångssätt 

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEKapr-junjan-junHelår
 20212020202120202020
      
Nettoomsättning---0,56,7
Rörelseresultat-12,6-10,1-22,4-19,9-32,3
Resultat efter skatt-12,6-9,8-22,4-19,9-32,2
Resultat per aktie (SEK)-0,06-0,06-0,11-0,12-0,19
Likvida medel (vid periodens slut)  78,538,226,2
         

För ytterligare information, v.v. kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tel: 046 19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046 19 20 44    
 

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund
Tel: 046 19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2021, kl. 08.30.

Bilaga


Active Biotech Delårsrapport jan-jun 2021