Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2011

2011-08-11 08.30 (CEST)

· Laquinimod - resultat från fas III-studien BRAVO bekräftar laquinimods unika profil för behandling av multipel skleros

· TASQ - rekrytering av patienter till fas III-studien pågår

· TASQ - samarbetsavtal inlett med Ipsen

· ANYARA - fas III-studien fortskrider enligt plan

· 57-57 - förberedelser för start av klinisk studie i SSc pågår

· ISI - projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex(TM) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

· Nettoomsättning 228,8 (6,1) MSEK

· Rörelseresultat 70,6 (-102,4) MSEK

· Resultat efter skatt 77,7 (-108,3) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,14 (-1,67) SEK


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO     
Tfn 046-19 20 44     

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2011