Valberedningen i Active Biotech föreslår ytterligare en ny styrelseledamot

2011-04-14 13.30 (CEST)

Som tidigare kommunicerats har Active Biotechs valberedning föreslagit att årsstämman den 5 maj 2011 beslutar att omvälja styrelseledamöterna Mats Arnhög, Klas Kärre, Magnhild Sandberg-Wollheim och Peter Sjöstrand samt att Peter Hofvenstam och Peter Thelin ska väljas till nya styrelseledamöter.

 

Valberedningen kompletterar nu sitt förslag och föreslår att även Mef Nilbert väljs till ny styrelseledamot. Mef Nilbert, 44 år, är överläkare vid onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus och professor i onkologi vid Lunds universitet. Mef Nilbert innehar också en cancerforskningsprofessur vid Köpenhamns universitet. Mef Nilbert har en gedigen bakgrund inom cancerforskning. Mef Nilbert skulle enligt valberedningens bedömning tillföra styrelsen ytterligare värdefull kompetens inom cancerforskning.

 

För mer information, se valberedningens reviderade förslag till årsstämman som finns tillgängligt på Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com.

 

 

Lund den 14 april 2011
Active Biotech AB (publ)

 

 

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2011, kl.13.30.

 

Valberedningen i Active Biotech föreslår