Teva håller webbkonferens avseende resultaten från fas III-studien ALLEGRO av oral laquinimod för behandling av multipel skleros

2011-04-11 08.30 (CEST)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) håller en webbkonferens torsdagen den 14 april kl.22.15 svensk tid för att presentera resultaten från fas III-studien ALLEGRO av laquinimod, en ny immunmodulerande substans för oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS).

 

För ytterligare information, besök www.tevapharm.com.

 

Lund den 11 april 2011
Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg
Vice President Investor Relations & Business Development
Tfn 046 19 11 54

 

 

 

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2011, kl. 08.30.

 

Teva håller webbkonferens avseende resultaten från ALLEGRO fas III