Helén Tuvesson utsedd till forskningschef på Active Biotech

2011-03-15 15.00 (CET)

Dr. Helén Tuvesson tillträder tjänsten som forskningschef (Chief Scientific Officer) på Active Biotech den 1 april 2011. Helén Tuvesson kommer att rapportera till Tomas Leanderson, VD.

 

Dr. Tuvesson har arbetat i läkemedelsindustrin sedan mer än 20 år och har bred erfarenhet inom läkemedelsutveckling, från tidig preklinisk forskning till sen klinisk utveckling. Helén har haft olika befattningar inom Active Biotech sedan 1998, senast som chef för avdelningen preklinisk utveckling. Hon har de tre senaste åren varit en del av forskningsledningen för Active Biotech och det senaste året även medlem av företagets ledningsgrupp.

 

Utnämningen kommer att stärka Active Biotechs fortsatta forskning & utveckling efter de nyligen rapporterade, positiva, kliniska resultaten från projekten laquinimod och TASQ.

 

 

Lund den 15 mars 2011
Active Biotech AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

 

 

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform.
För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2011, kl.15.00.

Helén Tuvesson utsedd till forskningschef på Active Biotech