Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2010

2011-02-10 08.30 (CET)

· Laquinimod - positiva resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie

· TASQ - registreringsgrundande fas III-studie initieras Q1 2011
 
· ANYARA - pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012

· 57-57 - rekommenderat till status som särläkemedel

· ISI - projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex(TM) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

· Nettoomsättning 11,4 (10,8) MSEK

· Rörelseresultat -229,0 (-219,6) MSEK

· Resultat efter skatt -221,1 (-224,0) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,38 (-3,81) SEK

· Riktad emission om 375 MSEK genomförd efter periodens slut

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg   
VP Investor Relations & Business Development   
Tfn 046-19 11 54   

Hans Kolam     
CFO       
Tfn 046-19 20 44     
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2010